Este portal de soporte é para todas aquelas persoas que formen parte do PAS ou do PDI do Ámbito Xurídico-Social e Humanidades da Universidade de Vigo.


Poderán crear una solicitude de soporte tras completar o proceso de rexistro.


O seguemento da petición de soporte farase a través do correo electrónico facilitado.


Moitas grazas.

SAUM-XSH