Todas as peticións de soporte, avisos de fallos de sistema, virus, etc, deben transformarse nun Tícket o cal será asignado a unha cola de prioridade en función de varios criterios e da valoración do técnico de soporte que o analice.


O nivel de prioridade que pode recibir o seu tícket, o tempo estimado de resposta e resolución son os seguintes:Prioridade

Tempo de resposta

Tempo de resolución

Urxente

1 hora
4 horas

Alta

1 día
2 días

Media

2 días
4 días

Baixa

4 días
8 días