Soporte

Como solicitar soporte?
Como debe de facer unha solicitude de soporte? Aquí ten unha serie de suxestións que poden axudalo a acelerar o proceso de soporte e aforrarlle escribir va...
Mar, 6 Nov, 2018 at 10:27 PM
Que prioridade se lle pode asignar ó seu tícket?
Todas as peticións de soporte, avisos de fallos de sistema, virus, etc, deben transformarse nun Tícket o cal será asignado a unha cola de prioridade en func...
Mar, 6 Nov, 2018 at 10:44 PM